Koncept

IMG_1041_ny.JPG

 

Børns hverdagsliv og kulturforbrug har ændret sig voldsomt de seneste år i takt med den nemme adgang til internettet, nye digitale devices, mængden af digitale tilbud og de længere skoledage. Dette gør at børns legevaner og læsevaner forandrer sig.

Flere undersøgelser peger på, at børn i høj grad orienterer sig mod digitale medier, når de har fri og skal hygge sig. De finder dog også bøgerne frem, særligt i ferier, weekender, eller lige inden de skal sove. Specielt hvis der er voksne, som er engagerede, og som selv læser –så er det med til at stimulere børnenes læselyst. 

Gennem vores arbejde i forskellige forskningsprojekter samt som læsevejleder og lærer i folkeskolen, har vi erfaring med, hvad der kan motivere børn til at læse. Vores erfaring er at meddigtning og indlevelse i tekster gennem kreative projekter, kan give børnene en forståelse for ord- og sætningsvalg, og for forståelse af improvisation.

Vi vil gerne tilbyde børn æstetiske læreprocesser, hvor børnene får mulighed for at eksperimentere, fantasere og lege med mange forskellige materialer samt at fordybe sig i spændende tekster sammen med forældre.

Æstetisk læring hos UltraKlog

Hos Ultraklog ser vi æstetisk virksomhed som et fundamentalt grundlag for, at barnet kan udvikle sig og lære. Gennem æstetisk virksomhed (æstetiske lærerprocesser) kan barnet bearbejde og udtrykke følelser og holdninger, lære at forstå sig selv og andre, tilegne sig, påvirke, forstå og opleve sin kultur og omverden.

Et hvert barn lærer i sit eget tempo og har sin egen måde at lære på, sine særlige evner og kompetencer. Hos UltraKlog mener vi, at selvværd og selvtillid er afgørende for, at barnet lærer. Derfor er vores bøger og de kreative projekter der knytter sig til bøgerne aldersinddelt.

Hos Ultraklog finder vi det væsentligt at udfordre den naturlige nysgerrighed, samt at støtte barnets egne indtryk og udtryk. Når der arbejdes med Ultraklogs projekter, har barnet mulighed for at fordybe sig, undre sig og finde svar og forstå. Barnet får mulighed for at bearbejde oplevelserne og indtrykkene fra bøgerne og de kreative projekter. Her kan barnet udtrykke sig, spejle sig, afprøve sig selv og sin viden og bruge sin fantasi og forestillingsevne.

Hvad køber jeg?

Når Du køber en UltraKlog kasse, modtager du materialer til kreative projekter med børn. En bog udvalgt af UltraKlogs bogredaktør. Derudover indeholder kassen en folder, der beskriver hvordan, der skabes rammer om de kreative projekter, der stimulerer barnets læselyst samt en guide for hvordan du kan læse sammen med dit barn.

Til hver tema har vi også udviklet en lydbog om vores eventyrlige og UltraKloge Konrad, der passer til kassens tema. Bøgerne er med til at skabe ro og fordybelse, og leder op til kreativ leg. Lydbogen kan downloades gratis fra webshoppen. 

Hvad skal jeg bruge ultraklogs kasser til?

Ultraklogs aktiviteter henvender sig til familier, som ønsker tid til sammen med deres børn, at være nysgerrige, kreative og fordybe sig og på denne måde kombinere leg, læring og læseoplevelser på en sjov og anderledes måde.

Når du bruger UltraKlogs kreative projekter sammen med børn, understøtter du blandt andet barnets læselyst, fantasi og sproglige udvikling.

I hver UltraKlog kasse finder du tydelige beskrivelser af hvert skridt på vejen til de færdige projekter. De kreative projekter er målrettet børn i alderen 4-10 år, dvs. at aktiviteterne er overskuelige og løsbare, således at barnet ikke oplever fiasko og fejl. Der er balance mellem aktiviteternes udfordringer og færdigheder.

UltraKlogs projekter til børn på 4 - 6 år er projekter, der både kan styrke motoriske færdigheder og udvikle læselysten, så dine børn kan lære sig selv og verden at kende. I projektet medfølger en bog til højtlæsning. Bogens historie lægger sig op af det kreative projekt der medfølger i pakken.

UltraKlogs projekter til børn på 6 - 10 år På dette alderstrin vil de fleste større børn blive udfordret af eksperimentelle projekter der, ligesom legetøj udfordrer den logiske tænkning. De lidt mere kreative projekter er forsat også vigtige for børnene. I projektet medfølger en bog, som kan læses højt af forældrene og nogle børn vil også selv vælge at læse bogen. Projektets kreative aktivitet lægger i naturlig forlængelse af bogens historie, og der er mulighed for at meddigte.

Gå på opdagelse i vores brede udvalg af udviklende og kreative projekter til aldersgrupperne 4-6 år og 6-10 år. Gennem projekterne får I spændende og sjove dage med masser af leg, nærvær og færdighedstræning sammen med jeres børn.  

Ultraklogs aktivitetskasser er udviklet med viden fra læseforskningen

Når du læser med dit barn, og I taler om teksten, er det med til at styrke dit barns sprog og kendskab til bøger. Når du læser med dit barn, og I taler om teksten også gennem leg med de kreative projekter, er det med til at styrke dit barns sprog og forudsætninger for at blive god til at læse og skrive.

Skriftunderstøttelsen i hjemmet, dvs. antallet af bøger og andet skriftmateriale i hjemmet samt omfanget af voksnes egen læsning og læsning for barnet, har en positiv indflydelse på barnets tilegnelse af såvel sprog som matematik. 

Fx Burgess, 2011; Miser & Hupp, 2012. 

Måden forældre læser med deres barn på og de samtaler, de har med barnet om bøgerne, har en positiv indflydelse på barnets sprogudvikling. Swanson et al, 2011; Lennox et al., 2013. 

I UltraKlogs aktivitetskasser kan I finde ideer til, hvordan I kan tale sammen om bogen før, under og efter læsningen.

Om os

Ultraklogs aktivitetskasser er udarbejdet af erfarne medarbejdere herunder forskere, cand.pæd.er, folkeskolelærere og forfattere som i mange år har arbejdet udviklingsorienteret med børns læring både i form af undervisningsmaterialer, lærerbøger og div. forskningsprojekter. Udviklerne har flere gange vundet undervisningsministeriets Springfrøspris for særlig kreative og nytænkende undervisning.

UltraKlog har masser af ideer, som de gerne vil dele ud af til børn og deres forældre. Det skal være sjovt, gerne lærerigt og ikke mindst hyggeligt.
Det sjove opstår, når man finder på og skaber noget sammen. Som Forældre har vi stor indflydelse på, hvad vores børn lærer. Verden er fuld af læring, og det skal vi gribe. Tiden er knap i familier i dag, men vores børn fortjener, at vi bruger den sparsomme tid sammen, hvor vi kan bringe viden, fantasi og drømme i spil. Med UltraKlog.dk vil vi gerne tilbyde familierne anderledes aktiviteter, der på en legende måde bruger elementer fra hverdagen fx det at rejse eller gå på museum som en læringsarene. De færdige produkter kan med fordel udstilles i hjemmet eller foræres som gaver. Herigennem får børnene mulighed for at benytte ny tilegnede viden i samtaler om deres proces og produkt.

Vi glæder os til at byde jer velkommen til vores kreative og legende univers.

Vil I lege med?